Srpski
+381 (11) 422-15-80 / BeogradBesplatna inženjerska konsultacija

Projekti dizajna zvučne izolacije

Savremeno gradsko okruženje, nažalost, nije često prijateljski nastrojeno prema ljudima sa stanovišta povećanog nivoa buke i vibracija. Ovi iritativni faktori negativno utiču na psihičko i emocionalno stanje čoveka, a u dugotrajnoj perspektivi negativno utiču i na njegovo zdravlje. Projektovanje novogradnje, kao i potpuna sanacija i rekonstrukcija postojećih objekata, mora da se radi uz uvažavanje uslova za stvaranje povoljnog akustičkog ambijenta za čoveka.

Zahtevi za akustični komfor počinju od Generalnog plana i završavaju se na takozvanim sitnim detaljima kao što su prag vrata i broj slojeva prozorskih okana. Sve ovo je važno da bi dom bio tih: i zidovi i debljina pregrada, njihov materijal, prisustvo plutajućih podova, pravilno konstruisana inženjerska oprema i cevovodi, lokacija ventilacionih kanala, bunara i drugo. Čak ni iskusni arhitekta nije uvek u stanju da sam predvidi kompletnu listu radova za stvaranje potrebnog akustičkog komfora u čovekovom okruženju.

Zadatak stručnog projekta građevinske akustike je da kombinuje kompleksna rešenja za apsorpciju zvuka i vibracija u prostorijama, koja ne samo da ispunjavaju zahteve važećih regulatornih dokumenata, već i stvaraju pravi akustički komfor u prostorijama.