Srpski
+381 (11) 422-15-80 / BeogradBesplatna inženjerska konsultacija

Akustična merenja i kalkulacije

Prirodna akustička merenja, poput medicinskih laboratorijskih istraživanja, omogućavaju da se na pravi način odredi "dijagnoza" i, što je najvažnije, da se napravi tačna prognoza za rezultate „lečenja”. Merenja koja vrše zaposleni u kompaniji, definišu upoređivanje stvarnih akustičkih karakteristika sa traženim, i omogućavaju da se nezavisno proceni efikasnost izvršenih radova na apsorpciji zvuka.

Za izvođenje naučnih akustičkih istraživanja neophodnih za kvalitetno izvođenje projekata, kompanija ima sopstveno naučno-tehničko odeljenje koje poseduje kompleks savremenih sredstava za akustička merenja (sistem malih reverberantnih komora, precizne merače nivoa zvuka i izvora buke, vibrantne pojačivače i akustične interferometrijske analizatore).

Robotizovani sistem merenja omogućava dobijanje podataka o akustičkim karakteristikama uzoraka zvučno izolacionih ili zvučno apsorbujućih konstrukcija u roku od jednog sata, što na najpozitivniji način utiče na brzinu, tačnost i efektivnost odluka koje treba doneti.

Istovremeno, naučno osoblje kompanije razvija i uvodi nove metode i softverska sredstva za proračun akustičkih karakteristika konstrukcija i prostorija. Razvijene inženjerske metode omogućavaju da se proces izrade projekta znatno ubrza, a to je ključna tačka, da se njegovi rezultati učine tačnijim i pouzdanijim. Prilikom izvođenja kompjuterskog modeliranja akustičkih karakteristika prostorija, naše preduzeće koristi specijalizovani računarski softver: EASE 4.4 (za proračun hala sa elektro akustikom) i ODEON 12.12 (za proračun i korekciju akustičkih karakteristika u halama sa prirodnim zvukom).