Srpski
+381 (11) 422-15-80 / BeogradBesplatna inženjerska konsultacija

Materijali

ZIPS je sistem zvučno izolacionih panela spreman za ugradnju. Panel je pričvršćen za zid ili plafon pomoću specijalnih antivibracionih nosača. Ovi nosači sprečavaju prenos zvučnih vibracija sa glavnog zida na površinu panela. Između panela i drugih površina mora postojati traka koja sprečava vibracije. Spojevi između panela moraju biti ispunjeni Ultrakustik VS silikonom.

Zvučno izolacioni paneli

Zvučnoizolacioni zidovi Ultrastik-GV Neo ili Ultracoustic-GV Eco se koriste kao među sloj za apsorpciju zvuka u lakim pregradnim konstrukcijama.

Zvučno izolaciona vuna

U zavisnosti od zahteva akustičke efikasnosti, kao sloj za zvučnu izolaciju koriste se i materijali u rolni Ultrakustik Floor 1OO Hidro, paneli ZIPS Floor Vector i ZIPS Floor Modul, kao i zvučno izolaciona ravnavajuća obloga Ultrakustik Floor Plast.

Zvučna izolacija poda

Ultrakustik Connect, Ultrakustik-Tape M100/150, Ultrakustik VS i Ultrakustik Box se takođe koriste u zvučno izolacionim konstrukcijama.

Specijalizovani pribor

Dekorativni akustični materijali spadaju u posebnu kategoriju građevinskih završnih materijala. Koriste se ne samo za dobijanje respektabilnog enterijera, već i za dobru akustiku. Specijalizovani akustični plafoni i zidne ploče, u zavisnosti od postavljenih ciljeva, mogu efikasno da apsorbuju ili reflektuju zvuk. Pre upotrebe materijala ove kategorije preporučuje se idejni projekat akustičkog projekta ili savet inženjera akustike

Dekorativni akustični materijali