Srpski
+381 (11) 422-15-80 / BeogradBesplatna inženjerska konsultacija

Inžinjersko odeljenje

Iskustvo stečeno tokom 20 godina rada na komplikovanim projektima omogućava Decoustic-u da pruži kompletan spektar usluga na projektovanju akustičkih projekta i praćenju građevinskih i montažnih radova uz davanje realnih garancija za krajnji rezultat.

Naše usluge

Projektni dizajn akustike

Za razliku od konsultantskih usluga, akustički dizajn je inicijalni kompleks dogovaranja. U procesu njegovog izvođenja vrše se prirodna i laboratorijska merenja, akustičko istraživanje objekta, projektovanje fizičkih i matematičkih modela, izrada tehničke dokumentacije i usaglašavanje sa državnim kontrolnim organima. Akustički projekat je službeni dokument koji predstavlja posebno poglavlje projektno-građevinske dokumentacije objekta.

Više

Akustička merenja i proračuni

Prirodna akustička merenja, poput medicinskih laboratorijskih istraživanja, omogućavaju da se „dijagnoza” izvrši na pravi način i, što je najvažnije, da se napravi tačna prognoza za rezultate „lečenja”. Merenja koja vrše zaposleni u kompaniji, definišu upoređivanje stvarnih akustičkih karakteristika sa traženim i omogućavaju da se potpuno nezavisno proceni efikasnost izvršenih radova na apsorpciji zvuka.

Više

Projektovanje zvučne izolacije

Savremeno gradsko okruženje, nažalost, nije često prijateljsko prema ljudima sa stanovišta povećanog nivoa buke i vibracija. Ovi iritativni faktori negativno utiču na psihičko i emocionalno stanje čoveka, a u dugoročnoj perspektivi negativno utiču i na njegovo zdravlje.

Više

Razvoj projekta vibro apsorpcije

Danas se sve češće nove zgrade i građevine grade na parcelama koje su pod uticajem vibracija, uključujući i pravce podzemne ili železničke pruge. Navedeni izvori vibracija mogu izazvati vibracije elemenata konstrukcije zgrade koje su mnogo veće od nivoa dozvoljenih za čoveka.

Više

Akustično modeliranje

Za izračunavanje svih potrebnih akustičkih parametara arhitektonske akustike naši inženjeri primenjuju dva glavna softverska programa za simulaciju hala sa prirodnom akustikom i korišćenjem sistema zvučnika: ODEON 12.12 i EASE 4.3.

Više